Pravidlá ochrany súkromia

Pravidlá ochrany súkromia

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI: 25. máj 2018

Keďže som autorkou tohto blogu, zaoberám sa otázkami súkromia a chcem, aby ste vedeli, ako zbieram, používam a zverejňujem údaje. Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú na zbieranie a používanie údajov na tomto blogu.

Používaním tohto blogu súhlasíte s ustanoveniami a podmienkami týchto Pravidiel ochrany súkromia.

KTORÉ ÚDAJE ZBIERAM

Údaje, ktoré mi poskytnete. Keď mi posielate otázky, pýtate odo mňa informácie alebo poskytujete spätnú väzbu o tomto blogu alebo v súvislosti s ním, budem od vás pýtať relevantné osobné údaje, ako napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu.

AKO POUŽÍVAM ÚDAJE

Údaje, ktoré mi dobrovoľne poskytnete, môžem použiť na účel:

  • odpovedať na vaše otázky a splniť vaše požiadavky;

  • poslať dôležité informácie o blogu, zmenách ustanovení, podmienok a pokynov a/alebo iných administratívnych informácií.

INÉ ZDROJE

  • Váš prehliadač: Väčšina prehliadačov zbiera určité údaje, napríklad o adrese kontroly prístupu k médiám (MAC), type počítača (Windows alebo Macintosh), rozlíšení obrazovky, verzii operačného systému a type a verzii internetového prehliadača.

  • Súbory cookies, pixelové značky, webové prezenčné signály a iné podobné technológie: Cookies sú malé súbory obsahujúce údaje, ktoré váš prehliadač ukladá vo vašom počítači alebo zariadení. Výraz „cookies“ zahŕňa cookies a iné podobné technológie, ako napríklad pixelové značky, webobé prezenčné signály a priehľadné GIF súbory, ktorých používanie sa riadi Smernicou o súkromí a elektronických komunikáciách EÚ.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Tieto Pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na súkromie, informácie alebo iné praktiky tretej strany a nie som za ne zodpovedná, vrátane akejkoľvek tretej strany, ktorá spravuje akúkoľvek webovú stránku, ktorej odkaz na nachádza na tomto blogu. Pridanie odkazu na blog neznamená, že podporujem tú webovú stránku.

BEZPEČNOSŤ

Využívam rozumné organizačné, technické a administratívne opatrenia, aby som zachránila osobné údaje, ktoré sú pod mojou kontrolou. Bohužiaľ nemožno zaručiť 100% bezpečný prenos údajov cez internet, ani bezpečnosť sytému na ukladanie údajov. Ak máte dôvod pochybovať, že vaša interakcia s týmto blogom už nie je bezpečná, prosím, aby ste ma okamžite informovali o probléme tak, že ma budete kontaktovať v súlade s uvedenými pokynmi v časti „Kontaktujte ma“, ktorá sa nachádza nižšie.

POUŽÍVANIE BLOGU MLADÝMI ĽUDMI

Blog nie je určený pre osoby mladšie ako 13 rokov a vyžaduje sa, aby tieto osoby neposkytovali údaje prostredníctvom blogu.

CITLIVÉ ÚDAJE

Žiadam vás, aby ste mi prostredníctvom blogu alebo iným spôsobom neposielali a neprezrádzali žiadne citlivé osobné údaje (napríklad údaje o rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, náboženstve alebo inom presvedčení, zdraví, trestných činoch z minulosti alebo členstve v odborových organizáciách).

AKTUALIZÁCIA TÝCHTO PRAVIDIEL O SÚKROMÍ

Mám diskrečné právo meniť Pravidlá ochrany súkromia. Prosím, aby ste si pozreli „Dátum nadobudnutia platnosti“ v hornej časti tejto stránky, aby ste zistili, kedy boli tieto Pravidlá naposledy revidované. Prípadné zmeny nadobudnú platnosť, akonáhle zverejním revidované Pravidlá ochrany súkromia na blogu. Používaním blogu po vykonaných zmenách akceptujete revidované Pravidlá.

KONTAKTUJTE MA

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom Pravidiel ochrany súkromia, prosím vás, aby ste ma kontaktovali.

Nezabudnite, že sieťová komunikácia nie je vždy bezpečná, a preto vás prosím, aby vaše otázky neobsahovali citlivé údaje.